Bestyrelsen

Formand Telefon
Steen Larsen 28 28 10 11
   
Næstformand Telefon
Benedict Petersen 22 38 18 45
   
Medlemmer Telefon
   
Henrik Kruse 25 35 12 03
Elna Oreskov  
Tom Knudsen  
   
Suplanter Telefon
   
   
Varmemester Telefon
Heinrich Sørensen 40 33 35 74


Bestyrelsens opgaver
I bestyrelsen varetager vi ejernes interesser og tager os af forhold i E/F Kongensgavevej 9 - 47.
Vi vil gerne bidrage til, at der er et godt miljø i ejerforeningen, så Kongensgave er et rart og godt sted at bo. 

Kontakt os
Som beboer kan du altid henvende dig til os om forhold i bebyggelsen.
Klager over naboers overtrædelse af husordenen - der skal afleveres skriftligt - skal du dog henvende dig til formanden eller administrator.

Du kan kontakte bestyrelsen via linket Kontakt os